duminică, 13 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5902 ha
Intravilan: 207 ha
Extravilan: 5640 ha
Populatie: 3270
Gospodarii: 1150
Nr. locuinte: 1150
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Activitati specifice zonei: Agricultură
Prelucrarea lemnului
Zootehnie
Industrie uşoară
Morărit
Tâmplărie
Comerţ
Extracţia şi prelucrarea produselor de balastieră
Exploatare forestieră
Oierit
Activitati economice principale: Industrie textilă
Prelucrarea lemnului
Exploatări forestiere
Marochinărie
Comerţ
Construcţii
Investiţii private
Morărit şi panificaţie
Mici întreprinzători
Obiective turistice: Biserica ortodoxă "Sfântul Nicolae"
Biserica greco-catolică
Mănăstirea Orlat
Muzeul de etnografie şi folclor
Cetatea Scurta
Cetatea Lunga
Zidul
Pensiuni turistice
Monumentul eroilor neamului
Facilitati oferite investitorilor: Taxe şi impozite reduse
Proiecte de investitii: Canalizare şi staţie de epurare
Complex muzeal
Apă potabilă
Amenajare zonă centrală
Teren de sport